Алхам 1
Сонгох
Алхам 2
Домэйн
Алхам 3
Тохируулах

Дотоодод веб байршуулах (Shared hosting) - Нэг домэйнтэй холбох - Java

Таны сонгосон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ домэйн нэртэй байх шаардлагатай тул та дараах сонголтуудын аль нэгийг хийнэ үү.

Домэйн нэрээ сонгоно уу:
www.
www.
www. .
http://