Дотоодод веб байршуулах (Shared hosting)

1 домэйн холбох боломжтой (cPanel)Хязгааргүй багтаамж

Хязгааргүй урсгал

Хязгааргүй и-мэйл эрх

Хязгааргүй саб домэйн

1 домэйн холбох боломжтой (Java)


Java програмчлалын хэл дээр хийгдсэн веб сайт ажиллуулахад тохиромжтой.


Хязгааргүй багтаамж

Хязгааргүй урсгал

Удирдлагын хэсэг - CPanel


5 хүртэлх домэйн холбох боломжтой (cPanel)Хязгааргүй багтаамж

Хязгааргүй урсгал

Хязгааргүй и-мэйл эрх

Хязгааргүй саб домэйн