Виртуал сервер түрээслэх (VPS)

VPS 1 - Starter

Серверийн үзүүлэлт
• 1 Core CPU
• 1 GB RAM
• 15 GB HDD
• Unlimited Bandwidth
• 1 IP free
(Windows OS, мөн CPanel суулгавал багтаамжаа нэмүүлэх шаардлагатай)

Starting from
70,000.00₮
(Сар)
30,000.00 Суурилуулалтын төлбөр
Захиалах
VPS 2 - Popular

Серверийн үзүүлэлтүүд
• 1 Core CPU
• 2 GB RAM
• 30 GB HDD
• Unlimited Bandwidth
• 1 IP free

Starting from
120,000.00₮
(Сар)
30,000.00 Суурилуулалтын төлбөр
Захиалах
VPS 3 - Business

Серверийн үзүүлэлтүүд
• 2 Core CPU
• 4 GB RAM
• 60 GB HDD
• Unlimited Bandwidth
• 1 IP free

Starting from
200,000.00₮
(Сар)
30,000.00 Суурилуулалтын төлбөр
Захиалах
VPS 4 - Enterprise

Серверийн үзүүлэлтүүд
• 4 Core CPU
• 8 GB RAM
• 120 GB HDD
• Unlimited Bandwidth
• 1 IP free

Starting from
330,000.00₮
(Сар)
30,000.00 Суурилуулалтын төлбөр
Захиалах