Техникийн дэмжлэг үйлчилгээ

Мониторинг

✓ Серверийн мониторинг
✓ Веб мониторинг
✓ SSL мониторинг
✓ Домэйн мониторинг

Серверийн нөөцлөлт /Server Backup/

✓ 1 сервер 500GB хүртэл хэмжээтэй
✓ 7 хоногт 1 удаа

Өгөгдлийн сангийн нөөцлөлт /DataBase Backup/

✓ dump файлууд - 250GB хүртэл хэмжээтэй
✓ Өдөрт 1-3 удаа