Виртуал сервер түрээслэх (VPS)

VPS 1 - Starter

Серверийн үзүүлэлт
• 1 Core CPU
• 1 GB RAM
• 15 GB HDD
• Unlimited Bandwidth
• 1 IP free
(Windows OS, мөн CPanel суулгавал багтаамжаа нэмүүлэх шаардлагатай)

Alustades
52,000.00₮
Kord kuus
30,000.00 Häälestamise tasu
Telli kohe
VPS 2 - Popular

Серверийн үзүүлэлтүүд
• 1 Core CPU
• 2 GB RAM
• 30 GB HDD
• Unlimited Bandwidth
• 1 IP free

Alustades
88,400.00₮
Kord kuus
30,000.00 Häälestamise tasu
Telli kohe
VPS 3 - Business

Серверийн үзүүлэлтүүд
• 2 Core CPU
• 4 GB RAM
• 60 GB HDD
• Unlimited Bandwidth
• 1 IP free

Alustades
149,500.00₮
Kord kuus
30,000.00 Häälestamise tasu
Telli kohe
VPS 4 - Enterprise

Серверийн үзүүлэлтүүд
• 4 Core CPU
• 8 GB RAM
• 120 GB HDD
• Unlimited Bandwidth
• 1 IP free

Alustades
254,800.00₮
Kord kuus
30,000.00 Häälestamise tasu
Telli kohe