Дотоодод веб байршуулах (Shared hosting - Linux)

1 домэйн удирдах боломжтой (cPanel хост - Linux)

Хязгааргүй багтаамж
Хязгааргүй урсгал
Хязгааргүй и-мэйл эрх
Хязгааргүй саб домэйн

5 хүртэлх домэйн удирдах боломжтой (cPanel хост - Linux)

Хязгааргүй багтаамж
Хязгааргүй урсгал
Хязгааргүй и-мэйл эрх
Хязгааргүй саб домэйн