Dedicated server

Dedicated Server 1

PSU redundant
1 IP free
Дотоод урсгал хязгааргүй
Гадаад урсгал 2MB /Та хэрэглээндээ тохируулан нэмэх боломжтой/
Серверийн үзүүлэлт болон бэлэн байгаа эсэхийг борлуулалтын албанаас тодруулна уу

Starting from
650,000.00₮
Měsíčně
Objednat
Dedicated Server 2

PSU redundant
1 IP free
Дотоод урсгал хязгааргүй
Гадаад урсгал 2MB /Та хэрэглээндээ тохируулан нэмэх боломжтой/
Серверийн үзүүлэлт болон бэлэн байгаа эсэхийг борлуулалтын албанаас тодруулна уу

Starting from
900,000.00₮
Měsíčně
Objednat
Dedicated Server 3

PSU redundant
1 IP free
Дотоод урсгал хязгааргүй
Гадаад урсгал 2MB /Та хэрэглээндээ тохируулан нэмэх боломжтой/
Серверийн үзүүлэлт болон бэлэн байгаа эсэхийг борлуулалтын албанаас тодруулна уу

Starting from
1,200,000.00₮
Měsíčně
Objednat