Dedicated server

Dedicated Server 1

PSU redundant
1 IP free
Дотоод урсгал хязгааргүй
Гадаад урсгал 2MB /Та хэрэглээндээ тохируулан нэмэх боломжтой/
Серверийн үзүүлэлт болон бэлэн байгаа эсэхийг борлуулалтын албанаас тодруулна уу

Dedicated Server 2

PSU redundant
1 IP free
Дотоод урсгал хязгааргүй
Гадаад урсгал 2MB /Та хэрэглээндээ тохируулан нэмэх боломжтой/
Серверийн үзүүлэлт болон бэлэн байгаа эсэхийг борлуулалтын албанаас тодруулна уу

Dedicated Server 3

PSU redundant
1 IP free
Дотоод урсгал хязгааргүй
Гадаад урсгал 2MB /Та хэрэглээндээ тохируулан нэмэх боломжтой/
Серверийн үзүүлэлт болон бэлэн байгаа эсэхийг борлуулалтын албанаас тодруулна уу