Дотоодод веб байршуулах (Shared hosting - Linux)

1 домэйн удирдах боломжтой (cPanel хост - Linux)

Хязгааргүй багтаамж
Хязгааргүй урсгал
Хязгааргүй саб домэйн

5 хүртэлх домэйн удирдах боломжтой (cPanel хост - Linux)

Хязгааргүй багтаамж
Хязгааргүй урсгал
Хязгааргүй саб домэйн

WebbuilderPackage 1

Веб хост
Веб угсрах үйлчилгээ
5GB багтаамж
40+ Веб дизайн