Хамгаалалтын үйлчилгээ & SSL Сертификат

Positive SSL

Төрөл DV
1 домэйн нэр (Холболт)
Encryption 128/256 bit

Positive SSL Wildcard

Төрөл DV
1 домэйн нэр (Холболт)
Хязгааргүй саб домэйн
Encryption 128/256 bit

Web application Firewall

WAF буюу Web Application Firewall нь вэбд суурилсан аппликэйшн болон вэб серверүүдийг гадны халдлагаас хамгаална.
Гаднаас орж ирэх HPPS, HTTP, SMTP, PoP3 гэх мэт хүсэлтүүд дээр анализ хийж тогтоосон дүрмийн дагуу дотоод систем рүү нэвтрүүлэх ба нийтлэг байдаг SQL injection, XXC scripting болон Cross-Site халдлагаас хамгаалах боломжийг олгодог