Хост дамжуулан борлуулах (Reseller Hosting)

Reseller Hosting - Large

Хязгааргүй домэйн холболт
Хязгааргүй урсгал
Багтаамж 100GB

Reseller Hosting - Medium

Хязгааргүй домэйн холболт
Хязгааргүй урсгал
Багтаамж 50GB

Reseller Hosting - Small

Хязгааргүй домэйн холболт
Хязгааргүй урсгал
Багтаамж 30GB