Виртуал сервер түрээслэх (VPS)

VPS 1 - Starter

Серверийн үзүүлэлт
• 1 Core CPU
• 1 GB RAM
• 15 GB HDD
• Unlimited Bandwidth
• 1 IP free
(Windows OS, мөн CPanel суулгавал багтаамжаа нэмүүлэх шаардлагатай)

Start fra
70,000.00₮
Månedlig
30,000.00 Oprettelse
Bestil nu
VPS 2 - Popular

Серверийн үзүүлэлтүүд
• 1 Core CPU
• 2 GB RAM
• 30 GB HDD
• Unlimited Bandwidth
• 1 IP free

Start fra
120,000.00₮
Månedlig
30,000.00 Oprettelse
Bestil nu
VPS 3 - Business

Серверийн үзүүлэлтүүд
• 2 Core CPU
• 4 GB RAM
• 60 GB HDD
• Unlimited Bandwidth
• 1 IP free

Start fra
200,000.00₮
Månedlig
30,000.00 Oprettelse
Bestil nu
VPS 4 - Enterprise

Серверийн үзүүлэлтүүд
• 4 Core CPU
• 8 GB RAM
• 120 GB HDD
• Unlimited Bandwidth
• 1 IP free

Start fra
330,000.00₮
Månedlig
30,000.00 Oprettelse
Bestil nu
VPS 1 - Starter SSD

Серверийн үзүүлэлт
• 1 Core CPU
• 1 GB RAM
• 15 GB SSD
• Unlimited Bandwidth
• 1 IP free
(Windows OS, мөн CPanel суулгавал багтаамжаа нэмүүлэх шаардлагатай)

Start fra
95,000.00₮
Månedlig
30,000.00 Oprettelse
Bestil nu
VPS 2 - Popular SSD

Серверийн үзүүлэлтүүд
• 1 Core CPU
• 2 GB RAM
• 30 GB SSD
• Unlimited Bandwidth
• 1 IP free

Start fra
160,000.00₮
Månedlig
30,000.00 Oprettelse
Bestil nu
VPS 3 - Business SSD

Серверийн үзүүлэлтүүд
• 2 Core CPU
• 4 GB RAM
• 60 GB SSD
• Unlimited Bandwidth
• 1 IP free

Start fra
260,000.00₮
Månedlig
30,000.00 Oprettelse
Bestil nu
VPS 4 - Enterprise SSD

Серверийн үзүүлэлтүүд
• 4 Core CPU
• 8 GB RAM
• 120 GB SSD
• Unlimited Bandwidth
• 1 IP free

Start fra
440,000.00₮
Månedlig
30,000.00 Oprettelse
Bestil nu