Гарчигууд

 Веб байршуулах үйлчилгээнээс WordPress хост руу зөөх

Cpanel удирдлагын систем рүү нэвтэрнэ. 1.  www.taniidomainner.mn:2082 эсвэл...