Домэйн бүртгэл

Домайн нэрээ хайх. Домайн нэрээ оруулан авах боломжтой эсэхийг шалгана уу.

Домайн хаягийн төрлүүд

Домайн хаяг
Үнэ
Шилжүүлэг
Сунгалт
.com
29,900.00₮
1 Жил
29,900.00₮
1 Жил
29,900.00₮
1 Жил
.mn
80,000.00₮
1 Жил
80,000.00₮
1 Жил
80,000.00₮
1 Жил
.net
39,900.00₮
1 Жил
39,900.00₮
1 Жил
39,900.00₮
1 Жил
.org
39,900.00₮
1 Жил
39,900.00₮
1 Жил
39,900.00₮
1 Жил
.biz
59,900.00₮
1 Жил
59,900.00₮
1 Жил
59,900.00₮
1 Жил
.info
69,900.00₮
1 Жил
69,900.00₮
1 Жил
69,900.00₮
1 Жил
.tv
98,900.00₮
1 Жил
98,900.00₮
1 Жил
98,900.00₮
1 Жил
.asia
39,900.00₮
1 Жил
39,900.00₮
1 Жил
39,900.00₮
1 Жил
.name
29,900.00₮
1 Жил
29,900.00₮
1 Жил
29,900.00₮
1 Жил
.co
89,900.00₮
1 Жил
89,900.00₮
1 Жил
89,900.00₮
1 Жил
.rus
29,900.00₮
1 Жил
29,900.00₮
1 Жил
29,900.00₮
1 Жил
.host
289,000.00₮
1 Жил
289,000.00₮
1 Жил
289,000.00₮
1 Жил
.cna
29,900.00₮
1 Жил
29,900.00₮
1 Жил
29,900.00₮
1 Жил
.cc
39,900.00₮
1 Жил
39,900.00₮
1 Жил
39,900.00₮
1 Жил
.bz
89,900.00₮
1 Жил
89,900.00₮
1 Жил
89,900.00₮
1 Жил
.site
89,900.00₮
1 Жил
89,900.00₮
1 Жил
89,900.00₮
1 Жил

Дээрх төрлүүдээс сонгоно уу.

Байршуулах үйлчилгээ нэмэх

Дараах багцаас сонгоно уу

Багцаас сонгох боломжтой

Багцуудыг сонирхож үзнэ үү

Домайн хаяг шилжүүлэг

Шилжүүлэх домайн хаягаа оруулах хэсэг*

Домайн хаяг шилжүүлэх

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains