Домэйн бүртгэл

Домайн нэрээ хайх. Домайн нэрээ оруулан авах боломжтой эсэхийг шалгана уу.

Домайн хаягийн төрлүүд

Домайн хаяг
Үнэ
Шилжүүлэг
Сунгалт
.com
31,000.00₮
1 Жил
31,000.00₮
1 Жил
31,000.00₮
1 Жил
.mn
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
.net
49,000.00₮
1 Жил
49,000.00₮
1 Жил
49,000.00₮
1 Жил
.org
49,000.00₮
1 Жил
49,000.00₮
1 Жил
49,000.00₮
1 Жил
.biz
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
.info
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
.tv
120,000.00₮
1 Жил
120,000.00₮
1 Жил
120,000.00₮
1 Жил
.asia
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
.name
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
.co
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
.ru
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
.host
290,000.00₮
1 Жил
290,000.00₮
1 Жил
290,000.00₮
1 Жил
.cn
160,000.00₮
1 Жил
160,000.00₮
1 Жил
160,000.00₮
1 Жил
.cc
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
.bz
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
.site
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил

Дээрх төрлүүдээс сонгоно уу.

Байршуулах үйлчилгээ нэмэх

Дараах багцаас сонгоно уу

Багцаас сонгох боломжтой

Багцуудыг сонирхож үзнэ үү

Домайн хаяг шилжүүлэг

Шилжүүлэх домайн хаягаа оруулах хэсэг*

Домайн хаяг шилжүүлэх

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains