Домэйн бүртгэл

Домайн нэрээ хайх. Домайн нэрээ оруулан авах боломжтой эсэхийг шалгана уу.

Хайж байна...

Домэйн нэр нь Англи цагаан толгойн үсэг болон тоогоор эхлэх ёстой ба тэмдэгтийн урттай байх ёстой

:domain домэйн бүртгэх боломжгүй байна

Баяр хүргье! домайн хаяг авах боломжтой байна!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Санал болгох домэйнүүд
Санал болгох домэйнүүдийг боловсруулж байна
Hot New Sale

Санал болгосон домайн хаягууд үргэлж боломжтой байхгүй байж болно. Сагсанд домайн нэмэх үед санал болгох домайн хаягуудыг шалгадаг.

Домайн хаягийн төрлүүд

Домайн хаяг
Үнэ
Шилжүүлэг
Сунгалт
.com
45,000.00₮
1 Жил
45,000.00₮
1 Жил
45,000.00₮
1 Жил
.mn
150,000.00₮
1 Жил
150,000.00₮
1 Жил
150,000.00₮
1 Жил
.net
60,000.00₮
1 Жил
60,000.00₮
1 Жил
60,000.00₮
1 Жил
.org
60,000.00₮
1 Жил
60,000.00₮
1 Жил
60,000.00₮
1 Жил
.biz
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
.info
120,000.00₮
1 Жил
120,000.00₮
1 Жил
120,000.00₮
1 Жил
.tv
150,000.00₮
1 Жил
150,000.00₮
1 Жил
150,000.00₮
1 Жил
.asia
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
.cc
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
.bz
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
90,000.00₮
1 Жил
.site
120,000.00₮
1 Жил
120,000.00₮
1 Жил
120,000.00₮
1 Жил

Дээрх төрлүүдээс сонгоно уу.

Байршуулах үйлчилгээ нэмэх

Дараах багцаас сонгоно уу

Багцаас сонгох боломжтой

Багцуудыг сонирхож үзнэ үү

Домайн хаяг шилжүүлэг

Шилжүүлэх домайн хаягаа оруулах хэсэг*

Домайн хаяг шилжүүлэх

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains