ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
29,900.00₮
1 سال
29,900.00₮
1 سال
29,900.00₮
1 سال
.mn
80,000.00₮
1 سال
80,000.00₮
1 سال
80,000.00₮
1 سال
.net
39,900.00₮
1 سال
39,900.00₮
1 سال
39,900.00₮
1 سال
.org
39,900.00₮
1 سال
39,900.00₮
1 سال
39,900.00₮
1 سال
.biz
39,900.00₮
1 سال
39,900.00₮
1 سال
39,900.00₮
1 سال
.info
39,900.00₮
1 سال
39,900.00₮
1 سال
39,900.00₮
1 سال
.tv
98,900.00₮
1 سال
98,900.00₮
1 سال
98,900.00₮
1 سال
.asia
39,900.00₮
1 سال
39,900.00₮
1 سال
39,900.00₮
1 سال
.name
29,900.00₮
1 سال
29,900.00₮
1 سال
29,900.00₮
1 سال
.co
89,900.00₮
1 سال
89,900.00₮
1 سال
89,900.00₮
1 سال
.ru
29,900.00₮
1 سال
29,900.00₮
1 سال
29,900.00₮
1 سال
.host
54,900.00₮
1 سال
54,900.00₮
1 سال
54,900.00₮
1 سال
.cn
29,900.00₮
1 سال
29,900.00₮
1 سال
29,900.00₮
1 سال
.cc
39,900.00₮
1 سال
39,900.00₮
1 سال
39,900.00₮
1 سال
.bz
89,900.00₮
1 سال
89,900.00₮
1 سال
89,900.00₮
1 سال
.site
24,900.00₮
1 سال
24,900.00₮
1 سال
24,900.00₮
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains