Хэрэглэгчийн системд бүртгүүлэх заавар

1.  Веб хөтөчөөрөө itools.mn хуудас руу орно.2.  Хэрэглэгч - хэсгийн "Бүртгүүлэх " - дээр дарж бүртгэлээ эхлүүлнэ.
3. Гарч ирсэн хуудсан дахь мэдээллийг "Латинаар" бөглөж "Үйлчилгээний гэрээ"-тэй танилцсаны дараа бүртгүүлэх товчыг дарна.
 
4. Амжилттай бүртгүүлсэн бол дараах хуудас гарч ирэх ба таны бүртгүүлсэн имэйлээр бүртгэлийн мэдээлэл очих болно.這篇文章有幫助嗎?

 列印本文

Also Read

Хэрэглэгчийн систем дээр дэд хэрэглэгч нэмэх

Хэрэглэгч та өөрийн бүртгэл дээрээ дэд хэрэглэгч хэрхэн бүртгүүлэх вэ? Secure.itools.mn-рүү...

Тусламжийн хүсэлт нээх

1.Танд ямарваа нэгэн асуудал тулгараад албан ёсоор зайлшгүй шийдвэрлүүлэх шаардлага гарвал...

Хэрэглэгчийн системийн хэл солих

Хэрэглэгчийн системийн хэл солихдоо:1. Та өөрийн хэрэглэгчийн систем хэсэгрүү нэвтэрч орно. 2....

Хэрэглэгчийн системийн нууц үг солих заавар

Хэрэглэгчийн системийн нууц үг солихдоо:1. Та өөрийн хэрэглэгчийн систем хэсэгрүү нэвтэрч орно....