Гарчигууд

  Comodo SSL тохируулах заавар - Apache

  Сервер дээрээ SSL тохируулахын тулд серверээсээ CSR key (Certificate Signing Request) үүсгэж...

 Comodo SSL тохируулах заавар - NGINX

  Сервер дээрээ SSL тохируулахын тулд серверээсээ CSR key (Certificate Signing Request) үүсгэж...

 OpenSSL ашиглан CSR үүсгэх болон SSL тохируулах

1. CSR/Certificate Signing Request/ key үүсгэх комманд openssl req -newkey rsa:2048 -keyout...

 SSL тохируулах заавар - Cpanel

1. secure.itools.mn сайтын хэрэглэгчийн систем рүү нэвтэрнэ.2. Нэвтэрсний дараа Үйлчилгээ цэсээс...

 SSL тохируулах заавар - Microsoft IIS (Windows Server)

Сервер дээрээ SSL тохируулахын тулд серверээсээ CSR key (Certificate Signing Request) үүсгэж...

 SSL тохируулах заавар - VestaCP

1 . VestaCP удирдлагын панел руу нэвтэрч орно . 2 . SSL - тохируулах вебийнхээ edit - дээр дараад...