Гарчигууд

 Тусламжийн хүсэлт нээх

1.Танд ямарваа нэгэн асуудал тулгараад албан ёсоор зайлшгүй шийдвэрлүүлэх шаардлага гарвал...

 Хэрэглэгчийн системд бүртгүүлэх заавар

1.  Веб хөтөчөөрөө itools.mn хуудасруу орно.2.  Хэрэглэгч - хэсгийн "Бүртгүүлэх " - дээр дарж...

 Хэрэглэгчийн системийн нууц үг солих заавар

Хэрэглэгчийн системийн нууц үг солихдоо:1. Та өөрийн хэрэглэгчийн систем хэсэгрүү нэвтэрч орно....

 Хэрэглэгчийн системийн хэл солих

Хэрэглэгчийн системийн хэл солихдоо:1. Та өөрийн хэрэглэгчийн систем хэсэгрүү нэвтэрч орно. 2....