Гарчигууд

 Тусламжийн хүсэлт нээх заавар

Та бүртгэлтэй хэрэглэгчийн мэдээллээ шинэчилүүлэх, нэхэмжлэх засварлуулах, үйлчилгээн дээр...

 Хэрэглэгчийн систем дээр дэд хэрэглэгч нэмэх заавар

Хэрэглэгч та өөрийн бүртгэл дээрээ дэд хэрэглэгч хэрхэн бүртгүүлэх вэ? 1. Secure.itools.mn-рүү...

 Хэрэглэгчийн системд бүртгүүлэх заавар

1.  Веб хөтөчөөрөө itools.mn хуудас руу орон баруун дээд талд харагдах Нэвтрэх товчин дээр...

 Хэрэглэгчийн системийн нууц үг солих заавар

Хэрэглэгчийн системийн нууц үг солихдоо: 1. Та өөрийн хэрэглэгчийн систем хэсэгрүү нэвтэрч орно....

 Хэрэглэгчийн системийн хэл солих заавар

Хэрэглэгчийн системийн хэл солихдоо: 1. Та өөрийн хэрэглэгчийн систем хэсэгрүү нэвтэрч орно....