Хэрэглэгчийн системд бүртгүүлэх заавар

1.  Веб хөтөчөөрөө itools.mn хуудасруу орно.

1

2.  Хэрэглэгч - хэсгийн "Бүртгүүлэх " - дээр дарж бүртгэлээ эхлүүлнэ.

2


3. Гарч ирсэн хуудсан дахь мэдээллийг "Латинаар" бөглөж "Үйлчилгээний гэрээ"-тэй танилцсаны дараа бүртгүүлэх товчыг дарна.
 
4. Амжилттай бүртгүүлсэн бол дараах хуудас гарч ирэх ба таны бүртгүүлсэн имэйлээр бүртгэлийн мэдээлэл очих болно.Энэ танд тус болж чадсан уу?

 Хэвлэх

Бусад

Тусламжийн хүсэлт нээх

1.Танд ямарваа нэгэн асуудал тулгараад албан ёсоор зайлшгүй шийдвэрлүүлэх шаардлага гарвал...

Хэрэглэгчийн системийн хэл солих

Хэрэглэгчийн системийн хэл солихдоо:1. Та өөрийн хэрэглэгчийн систем хэсэгрүү нэвтэрч орно. 2....

Зуучлалын тухай журам

АГУУЛГА Зорилго Нэр томъёоны тайлбар Зуучлан борлуулах ажлын дараалал Зуучлагчид тавигдах...