Хэрэглэгчийн системийн хэл солих

Хэрэглэгчийн системийн хэл солихдоо:

1. Та өөрийн хэрэглэгчийн систем хэсэгрүү нэвтэрч орно. 2. Таны нэрний доор байрлах Choose Language гэсэн товчин дээр дарж орно3. Сонгох хэлний жагсаалт гарч ирэх бөгөөд өөрийн сонгосон хэлээ дарахад таны хэрэглэгчийн системийн хэл өөрчлөгдөх болно. 

Энэ танд тус болж чадсан уу?

 Хэвлэх

Бусад

Тусламжийн хүсэлт нээх

1.Танд ямарваа нэгэн асуудал тулгараад албан ёсоор зайлшгүй шийдвэрлүүлэх шаардлага гарвал...

Хэрэглэгчийн системд бүртгүүлэх заавар

1.  Веб хөтөчөөрөө itools.mn хуудасруу орно.2.  Хэрэглэгч - хэсгийн "Бүртгүүлэх " - дээр дарж...

Зуучлалын тухай журам

АГУУЛГА Зорилго Нэр томъёоны тайлбар Зуучлан борлуулах ажлын дараалал Зуучлагчид тавигдах...