Бизнес и-мэйл

Business email

BizmailV9


Манай бизмэйлийн сервер дараах онцлог давуу талтай.

- Спам, вирусны хамгаалалт

- Нууцлал, найдвартай байдал

- Гар утас, таблет, компьютерээс ашиглах боломжтой

- imap, pop port -уудыг дэмжинэ

- Тусламжийн үйлчилгээ ( 24/7 )