Бизнес и-мэйл 4 (Server 4)

Business email

Бизнес и-мэйл v3 (server3)


Манай бизмэйлийн сервер дараах онцлог давуу талтай.

- Спам, вирусны хамгаалалт

- Нууцлал, найдвартай байдал

- Гар утас, таблет, компьютерээс ашиглах боломжтой

- imap, pop port -уудыг дэмжинэ

- Тусламжийн үйлчилгээ ( 24/7 )