Бизнес и-мэйл

Business email

Bizmail 5GB

Манай бизмэйлийн сервер дараах онцлог давуу талтай.

- Спам, вирусны хамгаалалт
- Нууцлал, найдвартай байдал
- Гар утас, таблет, компьютерээс ашиглах боломжтой
- imap, pop port -уудыг дэмжинэ
- Тусламжийн үйлчилгээ ( 24/7 )

S početkom od
25,000.00₮
Godišnje
Naruči
BIzmail-10GB-v3

Манай бизмэйлийн сервер дараах онцлог давуу талтай.

- Спам, вирусны хамгаалалт
- Нууцлал, найдвартай байдал
- Гар утас, таблет, компьютерээс ашиглах боломжтой
- imap, pop port -уудыг дэмжинэ
- Тусламжийн үйлчилгээ ( 24/7 )

S početkom od
40,000.00₮
Godišnje
Naruči
Bizmail 15GB-c

Манай бизмэйлийн сервер дараах онцлог давуу талтай.

- Спам, вирусны хамгаалалт
- Нууцлал, найдвартай байдал
- Гар утас, таблет, компьютерээс ашиглах боломжтой
- imap, pop port -уудыг дэмжинэ
- Тусламжийн үйлчилгээ ( 24/7 )

S početkom od
60,000.00₮
Godišnje
Naruči