И-мэйл хаягаа iPhone утсан дээр тохируулах

1. Settings цэсрүү орно. Mail, Contacts, Calendars хэсгийг сонгоно.

 

2. Add account гэж ороод, гарч ирэх и-мэйлүүдээс өөр и-мэйл тохируулах бол Other гэж орно.
3. Add mail account сонгоод New account доорхийг бөглөнө. Email дээр нь одоо үүсгэж буй и-мэйл хаягаа болон нууц үгээ бичнэ.

  • IMAP сонголтоор тохируулбал таны имэйлүүд утас болон webmail.taniidomainner.mn гэж өөрийн имэйл хаягаараа ороход имэйлүүд сервер дээрээ хадгалагдана.
  • POP сонголтоор тохируулбал таны имэйлүүд зөвхөн утсан дээр хадгалагдана. webmail.taniidomainner.mn гэж өөрийн имэйл хаягаараа ороход имэйлүүд сервер дээр хадгалагдахгүй.
   

4. New account

INCOMING MAIL SERVER хэсэгт хэрвээ таны и-мэйлийн үйлчилгээ хостны и-мэйл болон bizMail бол mail.taniidomainner.mn гэж бичнэ. Бизнес и-мэйлийн үйлчилгээ бол imap.taniidomainner.mn эсвэл pop.taniidomainner.mn гэж бичнэ.

OUTGOING MAIL SERVER хэсэгт хэрвээ таны и-мэйлийн үйлчилгээ хостны и-мэйл болон bizMail  mail.taniidomainner.mn гэж бичнэ. Бизнес и-мэйлийн үйлчилгээ бол smtp.taniidomainner.mn эсвэл pop.taniidomainner.mn гэж бичиж Next дарж үргэлжлүүлнэ.

Next товчийг даран үйлдлийг үргэлжлүүлэхэд Can not connect using SSL гэсэн сануулга гарч ирэхэд Yes сонголтыг сонгосноор таны үүсгэсэн хаягийг баталгаажуулна. (Verify хийнэ)


 

5. Mail рүүгээ ороход таны хэрэглэгчийн и-мэйл амжилттай үүссэн бол дараахи байдлаар харагдана.

 


Энэ хариулт тус хүргэж чадаж байна уу?

 Энэ гарчигийг хэвлэх

Бусад

Бизнес и-мэйл үйлчилгээний хаягийн тоог нэмэх

1. Бизнес майл үйлчилгээний хэрэглэгчийн тоогоор  хэрэглэгчийн системээсээ нэмэх боломжтой бөгөөд...

Хэрхэн signature үүсгэх вэ?

Энгийн текст signature болон лого, емблем, холбоостой signature үүсгэх заавар  - Энгийн текст...

И-мэйлрүүгээ нэвтрэх гэхээр LGI-0006 алдаа зааж байна?

LGI-0006 Categories=USER_INPUT Message='Invalid credentials.' exceptionID=-XXXXXXX-XXXX   Таны...

Шинэчлэгдсэн и-мэйл үйлчилгээний талаарх мэдээлэл

Бид албан и-мэйлийн үйлчилгээндээ технологийн шинэчлэлт хийж, илүү их багтаамж, нэмэлт боломж...

Нэг дор хэр их и-мэйл илгээж болох вэ?

Бизнесс и-мэйлийн үйлчилгээгээр цагт нэг мэйл хаягнаас 50-100 мэйл илгээх боломжтой ба энэ нь...