Удирдлагын систем-FTP хэрэглэгч үүсгэх, холбогдох

 1. FTP хэрэглэгч үүсгэх

  1. Удирдлагын систем (Kloxo) -рүү нэвтэрч ороод FTP Users (Resources багц цэс дотор) товч дээр дарна  2. Add FTP User tab дээр дарна  3. FTP User Name-д хэрэглэгчийн нэр, Password (Confirm Password)-д нууц үгээ бичнэ. Мөн Virtual Directory-д тухайн хэрэглэгчийн Home dir -ыг тохируулах боломжтой
   АНХААР! Virtual Directory тохируулсан хэрэглэгч тухайн Home dir -ээс гаднах Folder -уудад хандах боломжгүй болно  4. Эсвэл Generate Password товчийг ашиглан нууц үг бүтээх боломжтой бөгөөд Add товч дарснаар тухайн FTP хэрэглэгч үүснэ  5. user@itools.mn нэртэй FTP хэрэглэгч үүссэн байгаа байдал
   АНХААР! таны үүсгэсэн FTP хэрэглэгчийн нэр бүхлээрээ бичигдэж хэрэглэгдэнэ. жишээ нь: user@itools.mn 2. FTP-ээр холбогдох (Filezilla)

  1. Filezilla програмыг ажиллуулаад (татаж авах)
   Host: domain.mn (FTP хэрэглэгч үүсгэсэн Домэйн нэр, эсвэл тухайн Серверийн IP хаяг)
   Username: user@itools.mn
   Password: *********
   Port: 21 (хоосон орхиж болно, эсвэл SFTP -ээр нэвтрэх бол Port: 22 болгоно уу)  2. Бөглөж дуусаад Quickconnect товч дарж FTP -ээр нэвтэрнэ. Remote site хэсэг нь таны Веб дээрхи файлуудыг харуулна

Энэ хариулт тус хүргэж чадаж байна уу?

 Энэ гарчигийг хэвлэх

Бусад

Удирдлагын систем-Нэвтрэх

АНХААР! манай "Удирдлагын систем"-д нэвтрэхийн тулд таны интернетийн TCP:7778 порт нээлттэй байх...

Удирдлагын систем-Өгөгдлийн сан

Шинээр Database үүсгэх Удирдлагын систем (Kloxo) -рүү нэвтэрч ороод MySQL Databases...

Удирдлагын систем-Файл хуулах, задлах, багцлах

File upload (Файл хуулах) Удирдлагын систем (Kloxo) -рүү нэвтэрч ороод File Manager...

Удирдлагын систем-Email хэрэглэгч үүсгэх, нэвтрэх

Email хэрэглэгч үүсгэх Удирдлагын систем (Kloxo) -рүү нэвтэрч ороод Mail Account tab дотор...

Shared Host дээр хаалттай байдаг PHP module -ууд

pcntl_alarmpcntl_forkpcntl_waitpidpcntl_waitpcntl_wifexitedpcntl_wifstoppedpcntl_wifsignaledpcntl...