bizMail хаягаа Outlook програмтай холбох

1. File цэсийн Info хэсгээс Add Account товч дээр дарж шинээр и-мэйл хаяг тохируулна.
2. Add New Account цонхны "Manually Configure server settings or additional server types" сонгоод Next товчыг дарж цааш үргэжлүүлнэ.
3. "Internet E-mail" сонгоод Next товчыг дарж цааш үргэлжлүүлнэ.
4. Тохиргооны хэсэг.

Your name: Хэрэглэгчийн нэрийг бичнэ

E-mail Address: И-мэйл хаягаа бичнэ (Жишээ нь: bataa@taniidomainner.mn)

Account Type: POP3 эсвэл IMAP 


POP сонголтоор тохируулбал таны и-мэйлүүд зөвхөн Outlook и-мэйлийн програм дээр хадгалагдана. webmail.taniidomainner.mn гэж өөрийн имэйл хаягаараа ороход и-мэйлүүд сервер дээр хадгалагдахгүй.

IMAP сонголтоор тохируулбал таны и-мэйлүүд Outlook и-мэйлийн програм дээр болон webmail.taniidomainner.mn гэж өөрийн и-мэйл хаягаараа ороход и-мэйлүүд сервер дээр хадгалагдана.

Incoming mail server: mail.taniidomainner.mn 

Outgoing mail server (SMTP): mail.taniidomainner.mn

Username: Хэрэглэгчийн и-мэйл хаяг (Жишээ нь: webmail.taniidomainner.mn хаягаар нэвтрэх и-мэйл)

Password: Хэрэглэгчийн нууц үг

Эдгээр цонхийг зөв алдаагүй бөглөж дууссан бол "More Settings .." товч дээр дарна уу.
5. "Outgoing Server" сонголтоос "My outgoing server (SMTP) requires authentication" сонголтийг сонгоно.6. "Advanced" сонголтоос "Outgoing server (SMTP)" хэсэгт 25 port дугаарыг 587 болгон өөрчилнө. Үүний дараа "OK" товчыг дарж цонхыг хаагаад "Next" товчыг дарж цааш үргэжлүүлнэ.
7. Test Account хэсэгт "Log onto incoming mail sever (POP3)" болон "Send test e-mail message" статус Completed болсон тохиолдолд таны тохиргоо амжилттай хийгдсэн байна. Хэрэв статус Failed болсон тохиолдолд таны оруулсан мэдээлэл буруу эсвэл сервертэй холбогдох боломжгүйг заана. Энэ тохиолдолд:

 

  • И-мэйл хаяг зөв эсэх
  • Нууц үгийг зөв бичих
  • "My outgoing Server (SMTP) requires authentication" чагталсан байх
  • SMTP Port-н дугаарыг 587 болгосон байх
  • Webmail-ээр нэвтэрч орж шалгах

 

дээрхи аргуудаар шалгаж үзнэ үү.


8. Таны и-мэйл хаяг амжилттай тохируулагдлаа. "Finish" товчыг дарж дуусгана уу.

Танд ирсэн и-мэйлүүд таны Inbox дотор хадгалагдана. И-мэйлүүдээ татаж авахын тулд "Send/Receive All Folders" товчыг дарж татаж авна.

 
Энэ хариулт тус хүргэж чадаж байна уу?

 Энэ гарчигийг хэвлэх

Бусад

"Business Email Hosting" >>> bizMail рүү зөөх заавар

1. Шинэ bizMail хаягруугаа "webmail.taniidomainner.mn" гэж нэвтэрч орно. Нэвтрэх хуудас...

И-мэйл илгээх явцад Email Sending Quota Exceeded гэсэн алдаа зааж байна.

Хэрвээ таныг и-мэйл илгээх явцад "Email Sending Quota Exceeded" гэсэн алдаа зааж байвал та нэг...

И-мэйл хаягаа OSX mail програмтай холбох

OSX Mail програмыг ажиллуулна.1. Гарч ирэх цонхон дээр тохируулах и-мэйл хаягийнхаа мэдээллийг...

Нэг дор хэр их и-мэйл илгээж болох вэ?

Бизнесс и-мэйлийн үйлчилгээгээр цагт нэг мэйл хаягнаас 50-100 мэйл илгээх боломжтой ба энэ нь...

И-мэйлрүүгээ нэвтрэх гэхээр LGI-0006 алдаа зааж байна?

LGI-0006 Categories=USER_INPUT Message='Invalid credentials.' exceptionID=-XXXXXXX-XXXX   Таны...