Тусламжийн хүсэлт нээх

1.Танд ямарваа нэгэн асуудал тулгараад албан ёсоор зайлшгүй шийдвэрлүүлэх шаардлага гарвал хэрэглэгчийн системд бүртгэлтэй хэрэглэгчээрээ нэвтрэн хамаарах албаа сонгон тусламжийн хүсэлт илгээcнээр бид хүсэлтийн дарааллийн дагуу таны хүсэлтийг шийдвэрлэх болно.
Ингэснээр бид таньд илүү хүрч түргэн шуурхай ажиллах боломжтой болох юм.Энэ танд тус болж чадсан уу?

 Хэвлэх

Бусад

Хэрэглэгчийн системийн хэл солих

Хэрэглэгчийн системийн хэл солихдоо:1. Та өөрийн хэрэглэгчийн систем хэсэгрүү нэвтэрч орно. 2....

Зуучлалын тухай журам

АГУУЛГА Зорилго Нэр томъёоны тайлбар Зуучлан борлуулах ажлын дараалал Зуучлагчид тавигдах...

Хэрэглэгчийн системд бүртгүүлэх заавар

1.  Веб хөтөчөөрөө itools.mn хуудасруу орно.2.  Хэрэглэгч - хэсгийн "Бүртгүүлэх " - дээр дарж...