НӨАТ баримт хэрхэн авах вэ ?

Хэрэглэгч та худалдан авалтынхаа НӨАТ баримтаа дараах байдлаар авах боломжтой: 

1. Хувь хүн

  • Төлбөрөө шилжүүлгээр хийж байгаа тохиолдолд гүйлгээний утга дээрээ "Нэхэмжлэхийн дугаар болон хувь хүн " гэж бичиж илгээнэ. 
  • Банкны карт болон most money, paypal , social pay - ээр хийж байгаа тохиолдолд 75755585 дугаартай холбогдон мэдэгдэнэ.
  • Бэлнээр хийж байгаа тохиолдолд хэрэглэгчийн бүртгэлтэй и-мэйл хаягруу илгээгдэх болно. 

2. Байгууллага

  • Төлбөрөө шилжүүлгээр хийж байгаа тохиолдолд гүйлгээний утга дээрээ "Нэхэмжлэхийн дугаар болон байгууллагын РД " - аа бичиж илгээнэ. 
  • Банкны карт болон most money, paypal , social pay - ээр хийж байгаа тохиолдолд 75755585 дугаартай холбогдон мэдэгдэнэ.
  • Бэлнээр хийж байгаа тохиолдолд байгууллагын и-баримт-руу илгээгдэх болно.

Энэ танд тус болж чадсан уу?

 Хэвлэх

Бусад

Төлбөр төлөх боломжууд

Таны захиалсан үйлчилгээний төлбөрийн нэхэмжлэх и-мэйл хаягаар илгээгдсэнээс хойш та дараах...