Бизнес имэйл хаягийн нууц үг солих заавар

Reseller - ийн И-мэйл хаягийн нууц үг солих заавар
Хэрэглэгч та secure.itools.mn URL руу хандана

1. Хэрэглэгч өөрийн хэрэглэгчийн системээр нэвтэрч орно 2. Үйлчилгээ - Миний үйлчилгээ цэсрүү орно 3. Бизнес мэйл үйлчилгээний ар талд байрлах Идэвхтэй/Active товчин дээр дарж орно. 4. Control Panel цэсний харалдаа байрлах Manage service дээр дарж орно

 

5. Зүүн буланд байрлах Manage Account гэсэн хэсэг дээр дарж ороход таны үүсгэсэн и-мэйл хаягууд харагдах бөгөөд нууц үг солих и-мэйлийн ард байрлах Edit товчин дээр дарна. 
6.  Зүүн буланд гарч ирэх Manage mail hosting цонхон дээр байрлах Reset password болон Change password цэсрүү ороод мэйлийн нууц үгээ сэргээх болон солих боломжтой байгаа. 
Хэрэглэгч та 8-аас дээш тэмдэгтэй том жижиг тоо үсэг болон тэмдэгт оролцсон хүчтэй нууц үг бичиж Apply Changes товчин дээр дарахад хангалттай. 


Энэ хариулт тус хүргэж чадаж байна уу?

 Энэ гарчигийг хэвлэх

Бусад

И-мэйл илгээх явцад Email Sending Quota Exceeded гэсэн алдаа зааж байна.

Хэрвээ таныг и-мэйл илгээх явцад "Email Sending Quota Exceeded" гэсэн алдаа зааж байвал та нэг...

Вэбмэйл дээр цагийн бүсийг тааруулах

1. webmail.domainner.mn хаягаар вэбмэйл рүүгээ нэвтэрнэ.2.  Вэбмэйл рүүгээ нэвтэрч ороод баруун...

И-мэйлүүдээ хэрхэн компьютерлуугаа нөөцөлж авах вэ?

Та мэйл хаягаа outlook програмтай холбосноор мэйлүүдээ компьютерлуугаа нөөцөлж авах боломжтой юм....

Явуулсан болон ирсэн имэйлийн толгойг (header) харах

1. webmail.domainner.mn хаягаар вэбмэйл рүүгээ нэвтэрнэ.2. Тухайн мэйлээ идэвхжүүлэн сонгоно.3....

Домэйн нэрийг бизнес мэйлийн үйлчилгээтэй холбох заавар

Бизнес и-мэйлийн үйлчилгээг домэйн нэртэйгээ холбохдоо:  (Холболтыг хийснээс хойш 4-6 цагийн...