И-мэйл хаягаа OSX mail програмтай холбох

OSX Mail програмыг ажиллуулна.

1. Гарч ирэх цонхон дээр тохируулах и-мэйл хаягийнхаа мэдээллийг бөглөнө. Энэ цонхноос Continue товч дарж үргэлжлүүлнэ.

Full name: Хэрэглэгчийн нэрийг бичнэ
E-mail Address: И-мэйл хаягаа бичнэ
Password: И-мэйлийн нууц үгээ бичнэ

2. И-мэйл хэрэглэгчийнхээ төрлийг IMAP ба POP аль нэгийг нь сонгоно.
  • IMAP сонголтоор тохируулбал таны имэйлүүд OSX mail-н програм болон webmail.taniidomainner.mn гэж өөрийн имэйл хаягаараа ороход имэйлүүд сервер дээрээ хадгалагдана.
  • POP сонголтоор тохируулбал таны имэйлүүд зөвхөн OSX mail-н програм дээр хадгалагдана.

Хэрвээ IMAP сонгосон бол Incoming Mail Server: imap.taniidomainner.mn

POP протоколыг сонгосон бол Incoming Mail Server: pop.taniidomainner.mn  гэж бичнэ.3. Outgoing mail server хэсэгт smtp.taniidomainner.mn

Use only this server гэдгийг чагтлахгүй.
Use Authentication хэсгийг чагтлаж и-мэйл хаяг болон нууц үгээ бүтнээр нь бичнэ.4. Outgoing mail server security
Энэ хэсгээс Use Secure Socket Layer (SSL) сонголтыг сонгож цааш үргэлжлүүлнэ.5. Account Summary

Тохиргоо хийгдсэний дараа и-мэйл хэрэглэгчийн мэдээлэл харагдана. Take account online чагтлана. Create товч дарна.

И-мэйлийн тохиргоо амжилттай хийгдсэн бол OSX mail програм автоматаар нээгдэнэ.
Энэ хариулт тус хүргэж чадаж байна уу?

 Энэ гарчигийг хэвлэх

Бусад

Хэрэглэгчийн систем дээр БИЗМЭЙЛ үйлчилгээний нууц үг солих заавар

Бизмэйл үйлчилгээний нууц үг солих заавар1. Хэрэглэгч та secure.itools.mn URL руу хандана.2....

Бизмэйл үйлчилгээрүү нэвтрэх заавар

Бизнес и-мэйлд нэвтрэх 1. Интернэт хөтчийн хайлтын хэсэгт webmail.domainname (хэрэглэгч домэйн...

Явуулсан болон ирсэн имэйлийн толгойг (header) харах

1. webmail.domainner.mn хаягаар вэбмэйл рүүгээ нэвтэрнэ.2. Тухайн мэйлээ идэвхжүүлэн сонгоно.3....

Домэйн нэрийг бизМэйл үйлчилгээтэй холбох заавар

ХОЛБОХ АРГА 1: бизМэйл үйлчилгээний үндсэн nameserver-г ашиглаж тохируулах1. itools.mn рүү...

Бизнес мэйл үйлчилгээний аккаунтын тоог нэмэх

1. Бизнес майл үйлчилгээний хэрэглэгчийн тоогоор  хэрэглэгчийн системээсээ нэмэх боломжтой бөгөөд...