И-мэйл хаягаа iPhone утсан дээр тохируулах

1. Settings цэсрүү орно. Mail, Contacts, Calendars хэсгийг сонгоно.

 

2. Add account гэж ороод, гарч ирэх и-мэйлүүдээс өөр и-мэйл тохируулах бол Other гэж орно.
3. Add mail account сонгоод New account доорхийг бөглөнө. Email дээр нь одоо үүсгэж буй и-мэйл хаягаа болон нууц үгээ бичнэ.

  • IMAP сонголтоор тохируулбал таны имэйлүүд утас болон webmail.taniidomainner.mn гэж өөрийн имэйл хаягаараа ороход имэйлүүд сервер дээрээ хадгалагдана.
  • POP сонголтоор тохируулбал таны имэйлүүд зөвхөн утсан дээр хадгалагдана. webmail.taniidomainner.mn гэж өөрийн имэйл хаягаараа ороход имэйлүүд сервер дээр хадгалагдахгүй.
   

4. New account

INCOMING MAIL SERVER хэсэгт хэрвээ таны и-мэйлийн үйлчилгээ хостны и-мэйл болон bizMail бол mail.taniidomainner.mn гэж бичнэ. Бизнес и-мэйлийн үйлчилгээ бол imap.taniidomainner.mn эсвэл pop.taniidomainner.mn гэж бичнэ.

OUTGOING MAIL SERVER хэсэгт хэрвээ таны и-мэйлийн үйлчилгээ хостны и-мэйл болон bizMail  mail.taniidomainner.mn гэж бичнэ. Бизнес и-мэйлийн үйлчилгээ бол smtp.taniidomainner.mn эсвэл pop.taniidomainner.mn гэж бичиж Next дарж үргэлжлүүлнэ.

Next товчийг даран үйлдлийг үргэлжлүүлэхэд Can not connect using SSL гэсэн сануулга гарч ирэхэд Yes сонголтыг сонгосноор таны үүсгэсэн хаягийг баталгаажуулна. (Verify хийнэ)


 

5. Mail рүүгээ ороход таны хэрэглэгчийн и-мэйл амжилттай үүссэн бол дараахи байдлаар харагдана.

 


Энэ хариулт тус хүргэж чадаж байна уу?

 Энэ гарчигийг хэвлэх

Бусад

И-мэйл хаягаа Android төрлийн утсан дээр тохируулах

1. Settings цэсрүү орж Accounts хэсгээс Add account сонгоно.  2. Add account гэж ороод, Email...

Outlook програмтай Gmail хаягаа холбох

1. Microsoft Outlook 2010 програмыг ажиллуулна. энэ цонхноос Next товч дарж үргэлжлүүлнэ. 2....

Reseller и-мэйл хаягийн нууц үг солих заавар

Reseller - ийн И-мэйл хаягийн нууц үг солих зааварХэрэглэгч та secure.itools.mn URL руу хандана1....

Явуулсан болон ирсэн имэйлийн толгойг (header) харах

1. webmail.domainner.mn хаягаар вэбмэйл рүүгээ нэвтэрнэ.2. Тухайн мэйлээ идэвхжүүлэн сонгоно.3....

И-мэйл илгээх явцад Email Sending Quota Exceeded гэсэн алдаа зааж байна.

Хэрвээ таныг и-мэйл илгээх явцад "Email Sending Quota Exceeded" гэсэн алдаа зааж байвал та нэг...