И-мэйл хаягаа iPhone утсан дээр тохируулах

1. Settings цэсрүү орно. Mail, Contacts, Calendars хэсгийг сонгоно.

 

2. Add account гэж ороод, гарч ирэх и-мэйлүүдээс өөр и-мэйл тохируулах бол Other гэж орно.
3. Add mail account сонгоод New account доорхийг бөглөнө. Email дээр нь одоо үүсгэж буй и-мэйл хаягаа болон нууц үгээ бичнэ.

  • IMAP сонголтоор тохируулбал таны имэйлүүд утас болон webmail.taniidomainner.mn гэж өөрийн имэйл хаягаараа ороход имэйлүүд сервер дээрээ хадгалагдана.
  • POP сонголтоор тохируулбал таны имэйлүүд зөвхөн утсан дээр хадгалагдана. webmail.taniidomainner.mn гэж өөрийн имэйл хаягаараа ороход имэйлүүд сервер дээр хадгалагдахгүй.
   

4. New account

INCOMING MAIL SERVER хэсэгт хэрвээ таны и-мэйлийн үйлчилгээ хостны и-мэйл болон bizMail бол mail.taniidomainner.mn гэж бичнэ. Бизнес и-мэйлийн үйлчилгээ бол imap.taniidomainner.mn эсвэл pop.taniidomainner.mn гэж бичнэ.

OUTGOING MAIL SERVER хэсэгт хэрвээ таны и-мэйлийн үйлчилгээ хостны и-мэйл болон bizMail  mail.taniidomainner.mn гэж бичнэ. Бизнес и-мэйлийн үйлчилгээ бол smtp.taniidomainner.mn эсвэл pop.taniidomainner.mn гэж бичиж Next дарж үргэлжлүүлнэ.

Next товчийг даран үйлдлийг үргэлжлүүлэхэд Can not connect using SSL гэсэн сануулга гарч ирэхэд Yes сонголтыг сонгосноор таны үүсгэсэн хаягийг баталгаажуулна. (Verify хийнэ)


 

5. Mail рүүгээ ороход таны хэрэглэгчийн и-мэйл амжилттай үүссэн бол дараахи байдлаар харагдана.

 


Энэ хариулт тус хүргэж чадаж байна уу?

 Энэ гарчигийг хэвлэх

Бусад

Домэйн нэрийг бизнес мэйлийн үйлчилгээтэй холбох заавар

Бизнес и-мэйлийн үйлчилгээг домэйн нэртэйгээ холбохдоо:  (Холболтыг хийснээс хойш 4-6 цагийн...

Бизнес имэйл үйлчилгээний хаягийн тоог нэмэх

1. Бизнес майл үйлчилгээний хэрэглэгчийн тоогоор  хэрэглэгчийн системээсээ нэмэх боломжтой бөгөөд...

Iphone утсан дээр outlook ашиглан и-мэйл хаяг тохируулах

Iphone утсан дээр outlook ашиглан и-мэйл хаяг тохируулах заавар: Эхлээд та өөрийн утасны...

Вэбмэйл дээр цагийн бүсийг тааруулах

1. webmail.domainner.mn хаягаар вэбмэйл рүүгээ нэвтэрнэ.2.  Вэбмэйл рүүгээ нэвтэрч ороод баруун...

Имэйл илгээхээр SPAM гээд явахгүй байна

Хэрвээ таны бизнес имэйлийн үйлчилгээнээс имэйл илгээхээр SPAM гээд явахгүй байгаа бол...