Шинэ мэйл хаяг үүсгэх заавар

Шинээр мэйл хаяг үүсгэхийн тулд борлуулалтын албатай холбогдож төлбөрөө төлөн мэйл хаяг нээх эрхээ авах ба эсвэл таны одоо ашиглаж буй мэйл хаягнаас аль нэг хаяг нь огт ашиглагдахгүй болсон бол түүнийг устгаж доорхи зааврын дагуу мэйл хаягийг шинээр нээнэ.


1. itools.mn сайтны хэрэглэгчийн системрүү нэвтэрнэ.Үйлчилгээ хэсэг рүү орж Миний үйлчилгээнүүд сонгон орно.
2. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалтнаас Бизнес и-мэйл харах хэсэг дээр дарж үргэжлүүлнэ.3. Энэ цонхноос Mail Hosting хэсэгрүү орно.4. Create Email Accounts сонгоно.5. Үүсгэх гэж буй хэрэглэгчийнхээ мэдээллийг бөглөж дуусаад Create Email Accounts дээр дарна.
Alternate Email Address: хэсэг нь хэрвээ та мэйл хаягийнхаа нууц үгийг мартсан бол энэ хэсэгт оруулсан мэйл хаягаараа сэргээж авах боломжтой.
6. Үүсгэсэн и-мэйл хэрэглэгчээ шалгахын тулд webmail.taniidomainner.mn руу орж үүсгэсэн хэрэглэгчээрээ нэвтэрнэ.


Энэ танд тус болж чадсан уу?

 Хэвлэх

Бусад

Имэйл илгээхээр SPAM гээд явахгүй байна

Хэрвээ таны бизнес имэйлийн үйлчилгээнээс имэйл илгээхээр SPAM гээд явахгүй байгаа бол...

И-мэйл forward тохируулах

1. Та бизнес имэйлийн хаягандаа mail forward тохиргоог хийхийн тулд http://comcustomer.itools.mn...

Вэбмэйлийн хэлийг өөрчлөх

1. webmail.domainner.mn хаягаар вэбмэйл рүүгээ нэвтэрнэ.2.  Вэбмэйл рүүгээ нэвтэрч ороод баруун...

Бизнес и-мэйлийн үйлчилгээгээ iTools руу шилжүүлэн авах

Хэрэглэгч та бусад реселлерээс эзэмшдэг бизнес и-мэйлийн үйлчилгээгээ iTools руу шилжүүлэх...

И-мэйл хаягаа OSX mail програмтай холбох

OSX Mail програмыг ажиллуулна.1. Гарч ирэх цонхон дээр тохируулах и-мэйл хаягийнхаа мэдээллийг...