Удирдлагын систем-Файл хуулах, задлах, багцлах

 1. File upload (Файл хуулах)

  1. Удирдлагын систем (Kloxo) -рүү нэвтэрч ороод File Manager (Resources багц цэс дотор) товч дээр дарна  2. Файл хуулах Folder (жишээ нь тухайн Домэйн нэрийн Root Dir) -ыг сонгоод дээр нь дарж орно  3. Upload tab дотроос Browse... товч дээр дарна  4. Гарч ирсэн цонхноос хуулах (Upload хийх) файлаа сонгоод Open товч дарна
   АНХААР! зөвхөн нэг л файл сонгох боломжтой  5. Файлаа сонгосны дараа Upload товч дарснаар таны файл хуулагдана 2. File extract (Файл задлах)

  1. Задлах файлаа сонгоод дээр нь дарна
   АНХААР! зөвхөн zip, tar өргөтгөлтэй файлууд задрах боломжтой  2. Задлах байршилыг (Extract Zip To Here) сонгоод Extract товч дарснаар файл задрана
   АНХААР! задлах байршил нь Home dir ( / ) байж болохгүй
   АНХААР! задлах байршил нь тодорхой үүссэн Folder байна
  3. Файл задарсан байгаа байдал 3. File archive (Файл багцлах)

  1. Багцлах файлуудын өмнөх чагтыг идэвхижүүлээд Zip товч дарна
   АНХААР! зөвхөн zip, tar өргөтгөлтэй файлууд задрах боломжтой  2. Файл багцлахад NewArchive-сар-өдөр-дугаар.zip нэрээр үүснэ
   АНХААР! багцласан файл нь зөвхөн zip өргөтгөлтэй үүснэ

Энэ танд тус болж чадсан уу?

 Хэвлэх

Бусад

Cpanel - FTP account хэрэглэгч үүсгэх

1. FTP- гээр нэвтрэхийн тулд өөрийн Cpanel-н хэрэглэгчийн нэр нууц үгээр нэвтрэхээс гадна шинээр...

Удирдлагын систем-Өгөгдлийн сан

Шинээр Database үүсгэх Удирдлагын систем (Kloxo) -рүү нэвтэрч ороод MySQL Databases (Resources...

Cpanel - Addon domain нэмэх заавар

Addon домайн гэдэг нь таны олон домайнтай хостон дээр нэмэлтээр оруулж байгаа домайныг хэлнэ....

Cpanel руу хэрхэн нэвтрэх вэ?

Хэрэглэгч та "shared hosting"-н үйлчилгээ авсан бол хостын удирдлагын систем нь Cpanel байна. Уг...

Cpanel - Subdomain хэрхэн үүсгэх вэ?

Subdomain гэдэг нь таны үндсэн домэйн нэрний өмнө үүсэх дэд нэрийг хэлнэ. Жишээ нь: Таны үндсэн...