Cpanel - FTP account хэрэглэгч үүсгэх

1. FTP- гээр нэвтрэхийн тулд өөрийн Cpanel-н хэрэглэгчийн нэр нууц үгээр нэвтрэхээс гадна шинээр ftp хэрэглэгч үүсгэн холбогдох боломжтой.
Шинээр ftp хэрэглэгч үүсгэхдээ Cpanel дээрээсээ ftp account гэсэн цэсрүү орж үүсгэнэ.
2. Login: үүсгэх ftp хэрэглэгчийнхээ нэрийг бичнэ.
    Password: ftp хэрэглэгчийн нууц үгийг үүсгэнэ. Password Generator хэсгийг ашиглан нууц үг үүсгэн авах боломтой.
    Password again: нууц үгээ дахин бичнэ
    Directory: ftp-р холбогдох замыг зааж өгнө.  Create ftp account дарж ftp хэрэглэгчээ үүсгэнэ.


 

Энэ танд тус болж чадсан уу?

 Хэвлэх

Бусад

Удирдлагын систем-Өгөгдлийн сан

Шинээр Database үүсгэх Удирдлагын систем (Kloxo) -рүү нэвтэрч ороод MySQL Databases (Resources...

Cpanel - PHP post max size хэмжээг өөрчлөх

Cpanel удирдлагын систем рүү нэвтэрнэ. 1. www.taniidomainner.mn:2082 эсвэл...

Cpanel - PHP max upload size хэмжээг өөрчлөх

Cpanel удирдлагын систем рүү нэвтэрнэ. 1. www.taniidomainner.mn:2082 эсвэл...

Cpanel - MySQL Database руу remote-р хандах

Cpanel удирдлагын систем рүү нэвтэрнэ. 1. www.taniidomainner.mn:2082 эсвэл...

Cpanel-н нууц үгийг солих

1. Cpanel-н нууц үгийг солихын тулд хэрэглэгчийн систем рүү нэвтэрч орон үйчилгээ хэсэгт байрлах...