Вэбмэйлийн хэлийг өөрчлөх

1. webmail.domainner.mn хаягаар вэбмэйл рүүгээ нэвтэрнэ.2.  Вэбмэйл рүүгээ нэвтэрч ороод баруун дээд буланд байрлах тохиргооны товчин  дээр дарна.3. Зурагт харуулснаар "Settings" товчин дээр дарна.4. "Language" хэсэгт харгалзах мөрнөөс та вэбмэйлийн хэлийг сонгож өөрчлөх боломжтой.

Энэ хариулт тус хүргэж чадаж байна уу?

 Энэ гарчигийг хэвлэх

Бусад

И-мэйл forward тохируулах

1. Та бизнес имэйлийн хаягандаа mail forward тохиргоог хийхийн тулд http://comcustomer.itools.mn...

И-мэйл хаягаа Outlook програмтай холбох

Outlook 2010 дээр бизнес и-мэйл үйлчилгээг тохируулах:1. File цэсийн Info хэсгээс Add Account...

Шинэ мэйл хаяг үүсгэх заавар

Шинээр мэйл хаяг үүсгэхийн тулд борлуулалтын албатай холбогдож төлбөрөө төлөн мэйл хаяг нээх...

Бизнес и-мэйлийн үйлчилгээг домэйн нэртэйгээ холбох

Бизнес и-мэйлийн үйлчилгээг домэйн нэртэйгээ холбохдоо домэйн нэрийн серверийг:...

Вэбмэйл дээрээс и-мэйл forward тохируулах

1. webmail.domainner.mn хаягаар вэбмэйл рүүгээ нэвтэрнэ.2.  Вэбмэйл рүүгээ нэвтэрч ороод баруун...