Хэрэглэгчийн систем дээр БИЗМЭЙЛ үйлчилгээний нууц үг солих заавар

Бизмэйл үйлчилгээний нууц үг солих заавар

1. Хэрэглэгч та secure.itools.mn URL руу хандана.
2. Хэрэглэгч өөрийн хэрэглэгчийн системээр нэвтэрч орно 3. Үндсэн нүүрний "Үйлчилгээ" хэсгээс "Миний үйлчилгээ"-ийг сонгоод и-мэйл үйлчилгээний ард байрлах Идэвхтэй/Active товчин дээр дарна.4. Доорх байдлаар гарч ирэх бөгөөд хэрэглэгч 8-аас дээш тэмдэгтэй том жижиг тоо үсэг болон тэмдэгт оролцсон хүчтэй нууц үг бичиж "Нууц үг солих/Change password" товчин дээр дарахад хангалттай. Энэ хариулт тус хүргэж чадаж байна уу?

 Энэ гарчигийг хэвлэх

Бусад

Бизнес и-мэйлийн үйлчилгээгээ iTools руу шилжүүлэн авах

Хэрэглэгч та бусад реселлерээс эзэмшдэг бизнес и-мэйлийн үйлчилгээгээ iTools руу шилжүүлэх...

Outlook-c болон webmail-с явахгүй байна?

Хэрвээ таны имэйл outlook-c болон webmail-с явахгүй байгаа бол доорхи шалтгаануудын улмаас...

Нэг дор хэр их и-мэйл илгээж болох вэ?

Бизнесс и-мэйлийн үйлчилгээгээр цагт нэг мэйл хаягнаас 50-100 мэйл илгээх боломжтой ба энэ нь...

Gmail application ашиглан имэйл холбох

1.Gmail application цэсрүү орж  SETINGS хэсгийг сонгоно.2. Add account гэж ороод, Email төрлөөс...