"Business Email Hosting" >>> bizMail рүү зөөх заавар


1. Шинэ bizMail хаягруугаа "webmail.taniidomainner.mn" гэж нэвтэрч орно. Нэвтрэх хуудас iToolsBizMail гэсэн бичигтэй цэнхэр дэвсгэртэй хуудас гарч ирэх ёстой.  2. "Settings>>Accounts>>Add account>>Mail account" г сонгож орно. 
Гарч ирсэн хэсгээс "manual" - г сонгож орно  . 

3. "Account settings" хэсэгт тухайн хаягаа өөрөөр бичиж өгнө. Жишээ нь : oldaccount@domain.mn 


4 . "Incoming server" болон "Outgoing server "хэсэгт дараах байдалтайгаар бөглөж өгнө. Username , password - дээр өөрийн нэмж оруулах гэж буй хаягийн нэр, нууц үгийг өгнө. 


               5 .  Шинэ bizMail болон хуучин бизнес мэйл дотор байгаа мэйлүүд дараах байдалтай харагдана.
6 . Дараах алхамуудаар хуучин бизнес мэйл дээр байсан мэйлүүдээ шинэ bizMail-рүүгээ зөөнө .

            1. Зөөх гэж буй folder-луу орно.

            2. "Select all" дарж тухайн зөөх гэж буй folder- дотор байгаа бүх мэйлүүдийг сонгоно.

            3. Хамгийн захын moreoptions - ийн "Copy" -руу орно.

            4. Зөөж оруулах гэж буй folder-оо сонгоод "Copy" - дарна.

Тухайн ашиглаж байгаа интернетийн хурднаас хамаарч хэсэг хугацааны дараа зөөсөн мэйл шинэ  bizMail-н folder дотор орсон байх болно. Энэ мэтчилэн  харгалзах folder-уудад мэйлүүдээ зөөж оруулна.  

Энэ хариулт тус хүргэж чадаж байна уу?

 Энэ гарчигийг хэвлэх

Бусад

И-мэйл хаягаа iPhone утсан дээр тохируулах

1. Settings цэсрүү орно. Mail, Contacts, Calendars хэсгийг сонгоно.   2. Add account гэж ороод,...

Reseller и-мэйл хаягийн нууц үг солих заавар

Reseller - ийн И-мэйл хаягийн нууц үг солих зааварХэрэглэгч та secure.itools.mn URL руу хандана1....

Outlook-c болон webmail-с явахгүй байна?

Хэрвээ таны имэйл outlook-c болон webmail-с явахгүй байгаа бол доорхи шалтгаануудын улмаас...

БизМэйл и-мэйл хаяг үүсгэх

1. secure.itools.mn URL руу хандах2. Дараах хэсгүүдэд өөрийн хэрэглэгчийн системийн нэр болон...